Magunkról

Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium


Céljaink:

A Szakkollégium célja a közösség, társadalmi-gazdasági érzékenység és szakmaiság elvén alapuló tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett magas szintű, minőségi szakmai képzés nyújtása.

Célunk, hogy a közgazdaság-, illetve társadalomtudományok területén elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosítsunk, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által.

Célunk továbbá, hogy a Szakkollégium tagjai szakmai tudásuk, közéleti szerepvállalásuk révén, a munkaerőpiacon kamatoztatni tudják készségeiket, képességeiket, jártasságaikat.

Törekszünk arra, hogy az önkormányzatiság, a szubszidiaritás és a demokrácia elvei érvényesüljenek a szakkollégiumi tevékenységeink során. Tevékenységünket a Szakkollégium Mozgalom alapelveire építve szervezzük.

Szakkollégiumunk közösségi, szellemi, kritikai és értékközvetítő műhelyként kíván működni, amelynek velejáró feladata a tárgyi és személyi feltételek megteremtése.

Célunk, hogy tevékenységeink által a megszerzett tapasztalatainkat disszeminálni, továbbadni tudjunk jelenlegi és leendő hallgatóink számára, kívánatossá téve ezzel a szakkollégiumhoz való tartozást.

A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, szorgalmukkal, életvitelükkel példát mutatnak hallgató társaiknak, sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.

A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.

A Szakkollégium szeretné támogatni a középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációját a gazdasági szakma irányába.


A Szakkollégium aktív tagjai:

Bajházi Attila Balogh Richárd
Baski Dávid Bogdán Dominika
Bokor Enikő Budai Zsombor
Csigó Dániel Dancsecs Bálint
Durgula Judit Ékes Szeverin Kristóf
Füzi Eszter Hegedüs Nikolett
Horváth Ádám Horváth Júlia
Horváth Lea Joó András
Juhász Péter Kárpáti Regina
Karvalits Tamás Kaszab Patrícia
Kiss Renáta Kovács Dávid
Könye Dóra Libor Barbara
Magyar Laura Mizda Balázs Károly
Nagy Dorina Rita Németh Márton
Németh Nikolett Németh Réka
Orbán Dóra Pankotay Fruzsina Magda
Szekeres-Kovács Andrea